Home Filmpjes Ontmoetingsplein Agenda Woord zoekt betekenis Fun Info Contact
Woord zoekt betekenis

De Nederlandse taal is een levende taal. Woorden doen niet altijd wat je van ze verwacht. Neem ‘biodiversiteit’. Het is een jong, nog wat onstuimig woord. Dartel als een veulen; kwetsbaar als een kuiken. Het woord is, zou je kunnen zeggen, in zijn ‘ontkiemingsfase’. Het woord ‘biodiversiteit’ groeit als kool. De statistieken tonen aan dat het jaar in jaar uit steeds vaker wordt gebruikt. Maar de betekenis is nog niet uitgekristalliseerd. Lees de woordenboeken er maar op na. Overal is het weer anders gedefinieerd. Of let maar eens op in kranten of op de radio of televisie: het woord wordt in wisselende contexten gebruikt. Het woord is bijna zo kleurrijk en ongrijpbaar als het leven waar ze naar verwijst.
Daarom vragen wij iedereen om een eenmalige donatie. Geef alstublieft betekenis aan het woord!!

Geef betekenis!

Schrijf op hoe u denkt dat het woord ervaren wordt, formuleer wat u denkt dat het op dit moment betekent. Alles wat er leeft op aarde? Of: de verscheidenheid aan leven? En horen mensen daar dan bij? Of de rijkdom van de genetische variëteit op de wereld?

Ga er op uit. Neem een hengel of een vlindernetje mee, en probeer het woord te vangen. Al is het maar voor even.

Ter inspiratie kunt u het artikel van Thomas van Slobbe lezen: Biodiversiteit dreigt in vreugdeloosheid te verzanden (2,2Mb).

Mail uw definitie naar: miranda.boland@hetnet.nl.

Miranda Boland:
Biodiversiteit = kracht, harmonie en een onuitputtelijke bron aan opties voor ons mensen. Wij zijn onszelf én de aarde verplicht duurzaam gebruik ervan te maken en de voordelen die we door biodiversiteit opdoen, eerlijk te delen.

Eva Burgers:
Biodiversiteit = een rijkheid aan veel verschillende soorten flora en fauna in een gebied.

Joost Jongerius:
Biodiversiteit = de verscheidenheid van het samenhangende systeem van alle levende organismen, inclusief de omgeving die de voorwaarde schept voor dit leven.

Arrangement Biodiversiteit in de Kinderopvang Noord-Brabant:
Biodiversiteit = natuurtijd

Ivonne van Buuren:
Biodiversiteit = Het totaal aan levensvormen dat elkaar in evenwicht houdt binnen een ecosysteem.

Walter Tuerlings:
Biodiversiteit = dat wat de wereld gezond maakt

Pieter Vader:
Biodiversiteit = Biodiversiteit gaat over de variatie van flora en fauna en het natuurlijk evenwicht daartussen.

Yvonne Peeters:
Biodiversiteit = Het bij elkaar brengen van bedrijfsleven, steden, milieu, platteland, landbouw doormiddel van natuurlijke vormen.

Peter van der Poort:
Biodiversiteit = Gods schepping: het leven in al zijn verscheidenheid

Marga Burghouwt:
Biodiversiteit = het leven in zijn pure vorm.

Geertje de Groot:
Biodiversiteit = Biodiversiteit = levenskleur - De levenskleur van systemen, landen en gebieden kun je uitdrukken in een kleurkracht index.

studenten Milieubeleid WUR:
Biodiversiteit = samenspel

Tessa van Duijn-Akkersdijk:
Biodiversiteit = de verscheidenheid aan planten en dieren in hun omgeving, die maakt dat het
leven geen dag hetzelfde is.

Mariët Reurink:
Biodiversiteit = natuurlijke overvloed

E. van de Berg:
Biodiversiteit = kleurklank van leven


Guido Jonkers:
Biodiversiteit = Het machtige kleurpallet waarmee Spirit het universum schildert

Rick Wortelboer:
Biodiversiteit = verwondering in verscheidenheid

Bart Volkers:
Biodiversiteit = natuurlijke rijkdom

Els van Venetië:
Biodiversiteit = een verscheidenheid aan leefvormen, die in een subtiel evenwicht met elkaar verkeren

Nienke - groep 6A Paradijsvogel:
Biodiversiteit = dat mensen, dieren en andere wezens elkaar nodig hebben om te overleven

Roos - j.p.f.sleyaerschool:
Biodiversiteit = de verschillende culturen van de natuur

Theun - groep 5 Paradijsvogel:
Biodiversiteit = dat alle dieren en planten elkaar in evenwicht houden

Tommie en Bart, groep 5/6 Den Opstap:
Biodiversiteit = dat alles verschillend en anders is

Nicky lagere school:
Biodiversiteit = dat de natuur zichzelf in evenwicht houdt

Ron Schijfs:
Biodiversiteit = LEEFing together

Bert van der Neut:
Biodiversiteit = het leven in zijn meest bonte vorm

Menko Wiersema, programmamanager biodiversiteit Z-Holland:
Biodiversiteit = niet het unieke maar het gewone van het leven. Waard om voor te vechten!

Huub van Osch:
Biodiversiteit = naar de toekomst toe een mooie leefomgeving onderhouden.

Ruud Maarschall:
Biodiversiteit = de verscheidenheid in natuur, levend en niet-levend, inclusief mensen.

Paulien Jonker:
Biodiversiteit = de bonte verscheidenheid aan levensvormen.

Gré Honingh-Pauw:
Biodiversiteit = een natuurlijke verscheidenheid aan levende wezens in ecosystemen, die in wederzijdse consistentie met elkaar leven.

Frans:
Biodiversiteit = de mate waarin verschillende levensvormen in een bepaald milieu (lokaal, regionaal, nationaal of wereldwijd) vertegenwoordigd zijn.

Martha van de Pasch:
Biodiversiteit = moleculaire zuiverheid van alles wat leeft en beweegt in de atmosfeer.

Felici Boland:
Biodiversiteit = de verscheidenheid in samenhang met alles wat leeft, naast elkaar, met elkaar en onder elkaar.

Jenny:
Biodiversiteit = CREATION 

Annick de Witt:
Biodiversiteit = de verschillende gezichten, grimassen en grapjes van 'God'.

Caspar Dullemond (Happinez):
Biodiversiteit = de multiculturele samenleving van planten en dieren.

Caspar Dullemond (Happinez):
Biodiversiteit = het levensmozaïek.

Thomas van Slobbe:
Biodiversiteit = het genetisch gecodeerde palet aan mogelijkheden voor al het leven op aarde.

Ministerie van LNV:
Biodiversiteit = Het totaal van plant- en diersoorten.

Carlos Rutenfrans:
Biodiversiteit = de verschillen die er zijn.

Chantal Overgaauw:
Biodiversiteit = de verschillende levensvormen op aarde die elk bestaansrecht en instrinsieke waarde hebben, maar daarnaast een functie hebben in de ecologie en op die manier met elkaar zijn verbonden.

Hans Carlier:
Biodiversiteit = de veelheid van verschillende levensvormen die met elkaar één groot systeem of netwerk vormen.

Ministerie van VROM:
Biodiversiteit = Het leven in alle mogelijke soorten en vormen: dieren, planten en micro-organismen.

Wikipedia, vrije encyclopedie:
Biodiversiteit = De verscheidenheid in genen, soorten en ecosystemen in een regio.

Erica Euving:
Biodiversiteit = Leefverschil.

Van Dale, groot woordenboek van de Nederlandse taal:
Biodiversiteit = biologische verscheidenheid.